حکاکی روی گچ

در این کلاس علاقمندان، هنر حکّاکی روی گچ را با وسایل بسیار ساده تجربه خواهند کرد.

حکّاکی روی گچ یکی از روشهای ایجاد نقش های برجسته است. انتخاب موضوع مورد استفاده در آثار این دوره از کلاس، طرح های اسلیمی و اسامی متبرّکه خواهند بود.