سازه های سبک

هر ساله در دنیا مسابقاتی برای دانشجویان رشته های مهندسی برگزار می­ شود که هدف آن ساخت سازه­ هایی از جنس مقوّاست.

در هر مرحله باید سازه قادر باشد به خوبی در کاربری از پیش تعیین شده ایفای نقش کند. از میان سازه­ هایی که شرایط هر مرحله را احراز می­ کنند، سازه ای که سبک ­تر بوده و خلاّقانه تر باشد، امتیاز بیشتری کسب می­ کند.