حکاکی روی فلز

حک نمودن نقش ها و خط های ماندگار بر روی فلزات.