تذهیب پیشرفته

در این کلاس، دانش آموزان با توجه به طی کردن دوره مقدماتی، شروع به طراحی و اجرای یک تابلو هنری با مضامین قرآنی یا احادیث و … نموده و در پایان ترم، یک اثر هنری که شامل خوشنویسی و تذهیب است ارائه خواهند کرد.