Tag Archives: تایپ

ویرایش گروهی همزمان یک متن

اگر مایل به همکاری با دیگران هستید نیازی نیست که اطراف یک کامپیوتر جمع شوید یا فایل ها را از طریق ایمیل ارسال کنید. شما می توانید به صورت گروهی همزمان روی یک فایل کار کنید و در کمترین زمان آن را ویرایش کنید.