پلاگین goto در impress.js

گاهی اوقات شما نمی‌خواهید اسلایدها به ترتیبی که در فایل HTML نوشته شده‌اند نمایش داده شوند. در چنین شرایطی باید از پلاگین goto استفاده کنید.در سه سطح می‌توانید از این پلاگین استفاده کنید.

۱- تنها می‌خواهید اسلاید بعدی را تعیین کنید.

مثلا اگر می‌خواهید پس از این اسلاید بلافاصله به اسلایدی که با id=step-5 مشخص شده بروید. از data-goto استفاده کنید و آیدی آن اسلاید را مقابلش بنویسید.

<div class="step" data-goto="step-5">

حالا با کلیک یا زدن کلید کیبرد مستقیما به اسلاید step-5 میرویم.

۲- می‌خواهید اسلاید قبلی و بعدی را تعیین کنید.

برای تعیین اسلاید قبلی از اتریبیوت data-goto-prev و برای تعیین اسلاید بعدی از اتریبیوت data-goto-next استفده کنید و آیدی اسلاید مورد نظر خود را مقابلشان بنویسید.

<div class="step" data-goto-next="step-5" data-goto-prev="step-1">

به عنوان مثال در خط عبارت بالا مشخص شده است که با زدن کلید بعدی Right Arrow به اسلاید step-5 و با زدن کلید قبلی Left Arrow به اسلاید step-1 برود.

۳- می خواهید با زدن هر کلیدی روی کیبرد به اسلاید خاصی بروید.

برای این کار ابتدا با data-goto-key-list لیست کلیدهایی که می‌خواهید فعال کنید تعیین می‌کنید سپس با data-goto-next-list اسلایدهای معادل هر کلید را مشخص می‌کنید.

لیست نام کلیدها را می‌توانید در سایت developer.mozilla.org ببینید.

<div class="step" data-goto-key-list="ArrowUp ArrowDown ArrowRight ArrowLeft" data-goto-next-list="step-4 step-3 step-2 step-5">

در عبارت بالا مشخص شده با زدن کلید بالا به اسلاید step-4 , با زدن کلید پایین به اسلاید step-3 ، با زدن کلید راست به اسلاید step-2 و با زدن کلید چپ به اسلاید step-5 منتقل می‌شود.

پاسخ دهید