مسمومیت ۵

مسمویت های تزریقی
به وسیله نیش حیوانات گزنده مخصوصاً خزندگان مانند مار و عقرب فرد مسموم می شود.

مار گزیدگی
مشخصات مارهای سمی
۱ -سر مثلثی پوشیده از پولک ریز
۲ -دارای حفره بین چشم و بینی
۳ -مردمک بیضی شکل
۴ -طول نسبتاً کوتاه
۵ -دارای دوعدد دندان نیش پیشین
علایم مار گزیدگی : با توجه به نوع مارو مقدار سم یکسان نیست. ضعف، سرگیجه، لرز، تهوع، استفراغ، تب، درد،
ورم، تنفس دشوار، تغییر مردمک، قرمزی پوست، فلج، وجود یک یا دو سوراخ در محل گزیدگی
کمک های اولیه در مارگزیدگی
۱ -ایجادآرامش وخارج کردن ساعت، النگو و….
۲ -جلوگیری از حرکت بی جهت مسموم
۳ -بی حرکت کردن عضو گزیده شده و نگه داشتن آن، در سطح قلب
۴ -شستشو با آب وصابون (وجوددستکش الزامی است)
۵ -با یک باند کشی پهن اندام آسیب دیده را بانداژ کنید( بانداژاندام، سرعت انتشار سم را در عضو آسیب دیده
کاهش می دهد).
۶ -عضو گزیده شده را آتل بندی و بی حرکت می نماییم.
۷ -هرگز از تورنیکه و گارو استفاده نکنید
۸ -هرگز محل گزش را برش ندهید و مک نزنید.
۹ -انتقال به مرکز درمانی

 

عقرب گزیدگی
علائم عقرب گزیدگی
۱ -درد و سوزش در محل گزیدگی
۲ -بی حسی عضو
۳ -وجود هاله قرمز در محل گزیدگی
۴ -رنگ پریدگی
۵ -حالت تهوع و استفراغ
۶ -تاری دید
۷ -بلع دشوار
۸ -بعضی از علائم مار گزیدگی
کمک های اولیه در عقرب گزیدگی : شستشو با آب وصابون،کنترل تنفس و انجام کمک های اولیه مانند مارگزیدگی
می باشد و فقط در عقرب گزیدگی عضو گزیده شده را پایین تر از سطح قلب قرار می دهیم.

منبع : سایت حلال احمر

 

علی زالی نوشته شده توسط:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

پاسخ دهید