مسمومیت ۴

مسمومیت های تماسی (جذبی)
تعریف مسمویتهای تماسی : هر چیز که در تماس با بدن ایجاد مشکل و ضایعه کند.
عوامل مسمومیتهای تماسی: حشرهکش ها، موادشیمیایی و بعضی ازگیاهان
علایم: وجود مایع یا پودر روی پوست، سوختگی، خارش، قرمزی، تورم، تاول، احتمال درد، راش
کمک های اولیه در مسمویت های تماسی
۱ -شناخت سم
۲ -دور کردن مسموم از منبع سم
۳ -شستشوی درآب فراوان جاری با فشار
۴ (خارج کردن لباس های آلوده
۵ (انتقال به مرکز درمانی
توجه :درصورتی که روی بدن آسیب دیده موادخشک دیده شود، ابتدا پودررا با برس پاک کنید و سپس فرد را
شستشودهید.

لازم به ذکر است این نوع مسمومیت قابل واگیر است . لذا سعی در دفع سم داشته باشید .Image result for ‫مسمومیت تماسی‬‎

منبع : سایت حلال احمر

علی زالی نوشته شده توسط:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

پاسخ دهید