ACL

ستاره سوئدی در جریان دیدار مقابل اندرلخت، در حالی که تعادل نداشت روی زانوی خود فرود آمد و فشار بیش ازحد وارد به زانو باعث مصدومیت شدید او شد. آسیب وارد شده ناشی از پارگی ACL زانوی اوست و همینطور دیگر آسیب هایی که به رباطش وارد شده باشد. معمولا مدت دوری از میادین برای چنین مصدومیت هایی بین ۶ تا ۹ ماه است.

و امّا   ACL زانو

رباط متقاطع جلویی ( رباط صلیبی قدامی) ACL در مفصل زانو

چهار رباط اصلی مفصل زانو عبارتنداز:

  • رباط طرفی داخلی(MCL) یا رباط طرفی درشت نی
  • رباط طرفی خارجی (LCL) یا رباط طرفی نازک نی
  • رباط متقاطع جلویی(ACL) یا رباط صلیبی قدامی
  • رباط متقاطع پشتی (PCL) یا رباط صلیبی خلفی

 

رباط‌های طرفی زانو بیشتر در ایجاد ثبات جانبی مفصل نقش دارند.رباط‌های متقاطع داخل کپسولی هستند که بیشتر باعث افزایش پایداری مفصل در سمت جلو و عقب می گردند.

Image result for ‫acl زانو‬‎

مهمترین وظیفه رباط متقاطع جلویی، محدود کردن حرکت استخوان درشت نی به جلو و چرخش داخلی آن در عمل صاف کردن زانو است.این رباط همچنین در یک زنجیره حرکتی بسته از حرکت استخوان ران  به سمت عقب روی درشت نی ثابت جلوگیری می کند.

به طورکلی شدت و درجات آسیب رباط صلیبی جلویی(قدامی) به شرح زیر است :

  • درجه ۱:   پارگی خفیف است.ناپایداری وجود ندارد و میزان خونریزی پایین است.
  • درجه۲:    خونریزی وجود دارد و پارگی ناقص است.به دلیل پارگی ناقص تاحدودی بی ثباتی وجود دارد.
  • درجه ۳:   از هم گسیختگی فیبرها کامل است(پارگی کامل).خونریزی در مفصل وجود دارد و بی ثباتی ایجاد می‌شود.
در پارگی کامل رباط متقاطع جلویی به ویژه در ورزشکاران حرفه‌ای یک صدای پوپ ازطرف بیمار گزارش می‌شود.ابن صدا ی پوپ با احساسی از خالی نمودن زانو ایجاد می‌گردد.در لحظه پاره شدن درد شدید است اما پس از آن کاهش می‌یابد. چون خونریزی در مفصل بعداً اتفاق می‌افتد درد ثانویه ناشی از آن وجود خواهد داشت.اما درصورت پارگی ناقص به علت وجود درد شدید، امکان ادامه فعالیت پس از آسیب غالباً وجود ندارد. (برخلاف پارگی کامل).
Image result for ‫رباط های زانو‬‎
علی زالی نوشته شده توسط:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

پاسخ دهید