خانواده باکتری پروتئوس

خانواده ی پروتئوس ها:
پروتئوس بخشی از فلور طبیعی دستگاه گوارش معده و روده انسان است.

پروتئوس معمولا باعث عفونت ادراری و تشکیل سنگ می شود.

نام آن به خاطر وجود پلی مرفیسم (چندشکلی بودن)انتخاب شده و در حین رشد و تکثیر تغییر شکل می دهد.

 

null

خواص بیوشیمیایی:
۱٫ لاکتوز منفی
۲٫ گلوکز مثبت
۳٫ اوره مثبت
۴٫ تولید اسید و گاز
۵٫ اندول مثبت وحرکت مثبت
۶٫ تست فنیل آمین آلانین د آمیناز مثبت

فرق پروتئوس میرابیلیس و ولگاریس(دو سویه از این باکتری):
۱٫ قدرت پروتئولیتیک میرابیلیس از ولگاریس بیشتر و سرم منعقده را زودتر هضم می کند.
۲٫ ولگاریس مالتوز را تخمیر نمی کند.
۳٫ اندول میرابیلیس منفی است.

تصویر میکروسکوپ الکترونی از  باکتری پروتئوس ولگاریس

 

باکتری پروتئوس میرابیلیس

مشخصه میکروبیولوژیکی:
پروتئوس بخشی از خانواده Enterobacteriaceae است. دو نوع مهم آن میرابیلیس و ولگاریس می باشد. این باکتری کوچک باسیل گرم منفی است mirabilis پروتئوس توسط swarming حرکت خود را مشخص می کند ، و پیلی موجود در میرابیلیس با افزایش فاگوسیتوز سبب کاهش بیماری زایی می شود. کلنی کمرنگ روی محیط  مک کانکی می دهد. توانایی دارد تا خود را کشیده و زمانی که در تماس با سطوح جامد قرار گیرد ازخود پلی ساکارید ترشح کند.
پروتئوس ها در ادرار ، مدفوع انسان ، حیوانات ، فاضلاب و خاک زندگی می کنند و می توانند عفونت های دستگاه ادراری و عفونت های زخم های پوستی ایجاد کنند.
پروتئوس ها به صورت باسیل های گرم منفی ، پلی مورف و متحرک ، هوازی و بی هوازی اختیاری دیده می شوند. گلوکز را تخمیر میکنند و از تخمیر قند لاکتوز عاجز می باشند.

 

علایم بیماری:
شامل درد پشت، hematuria حضور سلول های قرمز خون در ادرار، و همچنین افزایش فرکانس از دفع ادرار و وجود چرک در ادرار.

منبع: سایت پارسیان لب و میکروب شناسی۲
سیّد امیرعلی شکرانی

سید امیرعلی شکرانی نوشته شده توسط:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

پاسخ دهید