شگفتی های مغز

  • ایا تا به حال با خود اندیشیده اید که اگر مغزتان را از وسط نصف کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

هر قسمت از مغز شما مثل یک شخص جداگانه رفتار میکند.

این جراحی در سال ۱۹۶۰ روی بیماری که تشنج شدید داشت،انجام شد.جراحی ،تشنجات ناشی از  مغز را متوقف کرد.

ولی پس از ان،دو طرف مغز مثل افراد مجزا عمل میکردند.خانمی سعی میکرد با هر یک از دست هایش یک لباس بپوشد.بالا خره هر دو لباس را پوشید.

  • اگر نیمی از مغز شما صدمه ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به طور طبیعی زندگی خواهید کرد.هر چند باید مهارت های ضروری مثل صحبت کردن را دوباره یاد بگیرید.

ضربه به سر میتواند به مغز اسیب برساند.مغز با صدمات ناگوار هم میتواند زنده بماند.

اگر یک قسمت از مغز اسیب ببیند،نیمه باقی مانده یاد میگیرد که چگونه کار نیمه صدمه دیده را انجام دهد.

  • اگر تمام سلول های مغزی را در یک خط قرار دهید،طول ان ۱۰۰۰ کیلومتر (حدود یک چهارم کشور امریکا)میشود.

منبع:کتاب علوم ترسناک مغز پیچیده/نویسنده:نیک ارنولد

امیرحسین قاسم زاده نوشته شده توسط: