دسته: کمک های اولیه

۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / / زیست‌شناسی

تعریف سم: هر ماده ای که ورودش به بدن و یا تماس آن با پوست موجب اختلال در سلامتی شود سم نام دارد.

۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / / زیست‌شناسی

ACL

ستاره سوئدی در جریان دیدار مقابل اندرلخت، در حالی که تعادل نداشت روی زانوی خود…

۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / / زیست‌شناسی