دسته: کمک های اولیه

۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / / زیست‌شناسی

ACL

ستاره سوئدی در جریان دیدار مقابل اندرلخت، در حالی که تعادل نداشت روی زانوی خود…

۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / / زیست‌شناسی