دسته: کمک های اولیه

۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی

?What is angina

آنژین قلبی احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه می باشدو زمانی رخ می دهد که قلب شما اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمی کند.

۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی

تعریف سم: هر ماده ای که ورودش به بدن و یا تماس آن با پوست موجب اختلال در سلامتی شود سم نام دارد.

۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / تغذیه
۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی

ACL

ستاره سوئدی در جریان دیدار مقابل اندرلخت، در حالی که تعادل نداشت روی زانوی خود…

۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی