دسته: کمک های اولیه

۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / / زیست‌شناسی

ACL

ستاره سوئدی در جریان دیدار مقابل اندرلخت، در حالی که تعادل نداشت روی زانوی خود…

۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / / زیست‌شناسی