دسته: زیست‌شناسی

۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی

?What is angina

آنژین قلبی احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه می باشدو زمانی رخ می دهد که قلب شما اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمی کند.

باکتری‌ها موجودات بسیار کوچکی هستند، اما مانند هر موجود زنده دیگری محدودیت هایی دارند که یکی از این محدودیت‌ها، برف و یخ‌های قطبی است.

۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی

با کایروپرکتیک آشنا شوید کایروپراکتیک عبارت است از علم شناخت مفاصل، به ویژه ستون فقرات…

برخی از کارکردهای گیاهان با نور خورشید تنظیم نمی شود، بلکه ساز و کاری در درون گیاهان آنها را نظم می بخشند.

۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی

تعریف سم: هر ماده ای که ورودش به بدن و یا تماس آن با پوست موجب اختلال در سلامتی شود سم نام دارد.