نویسنده: 🆔↩⏪;-) عــــــَـــلـــــِـــيــــ كــَــاشـــَــانــــِـيــــ جــــَــاويـــــِـــد;-)⏩↪🆔

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم وَ بِذِکــرِ مَولانَا الحُجَّةِ "المَهـــدِی"
"اَلمُستَغاثُ بِکـَــ یا صاحِبـَــ الزَّمان"
شاید این بنده ی حقیر لایق این نباشد که در اینجا سخنی گوید و مطلبی گـذارد امّا چه کنیم که این علاقه به علم و درس به این بنده ی حقیر هم اجازه می دهد مطلبی ارائه دهد و چیز های اندکی از آموخته ها و تحقیقات دست و پا شکسته اش را با دوستان دانا و باوفایش در میان گـذارد تا شاید بتواند اندکی به علمشان افزوده کند!
"خــاکــ قـلمـ همگیتان؛"
"Ali KashaniJavid"

?What is angina

آنژین قلبی احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه می باشدو زمانی رخ می دهد که قلب شما اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمی کند.