نویسنده: 🆔↩⏪;-) عــــــَـــلـــــِـــيــــ كــَــاشـــَــانــــِـيــــ جــــَــاويـــــِـــد;-)⏩↪🆔

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم وَ بِذِکــرِ مَولانَا الحُجَّةِ "المَهـــدِی"
"اَلمُستَغاثُ بِکـَــ یا صاحِبـَــ الزَّمان"
شاید این بنده ی حقیر لایق این نباشد که در اینجا سخنی گوید و مطلبی گـذارد امّا چه کنیم که این علاقه به علم و درس به این بنده ی حقیر هم اجازه می دهد مطلبی ارائه دهد و چیز های اندکی از آموخته ها و تحقیقات دست و پا شکسته اش را با دوستان دانا و باوفایش در میان گـذارد تا شاید بتواند اندکی به علمشان افزوده کند!
"خــاکــ قـلمـ همگیتان؛"
"Ali KashaniJavid"