نویسنده: علی زالی

سلام من علی زالی هستم
در رشته کمک های اولیه و آسیب های ورزشکاران فعالییت میکنم
تا بحال هم جان 3 نفر را نجات داده ام .

۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / / زیست‌شناسی

ACL

ستاره سوئدی در جریان دیدار مقابل اندرلخت، در حالی که تعادل نداشت روی زانوی خود…

۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / / زیست‌شناسی

در چند دهه اخیر پیشرفت های بسیاری در زمینه جلوگیری از HIV و مبارزه با آن انجام…

۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / / زیست‌شناسی