نویسنده: علی زالی

۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / زیست‌شناسی

تعریف سم: هر ماده ای که ورودش به بدن و یا تماس آن با پوست موجب اختلال در سلامتی شود سم نام دارد.

۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / تغذیه
۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / زیست فناوری

علم ژنتیک یکی از شاخه‌ های علوم زیستی است. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در…

۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / زیست‌شناسی

ACL

ستاره سوئدی در جریان دیدار مقابل اندرلخت، در حالی که تعادل نداشت روی زانوی خود…

۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / زیست‌شناسی

در چند دهه اخیر پیشرفت های بسیاری در زمینه جلوگیری از HIV و مبارزه با آن انجام…

۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۰۵-۲۵ / / زیست‌شناسی