بازگشت کتاب به مصلای تهران

یک هفته بعد از اتمام مهلت درخواستی شهرداری برای بررسی اینکه قادر به برطرف کردن نواقص مجموعه«شهر آفتاب» برای میزبانی سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خواهد بود یا نه، بالاخره شورای سیاستگذاری[…]