آموزش عکاسی به کمک کتاب و ادبیات

 یکی از کلاس‌های بخش هنری کارگاه‌های تابستانی کانون پرورش فکری به عکاسی اختصاص دارد که با حضور علیرضا کریمی‌صارمی برگزار می‌شود. کریمی‌صارمی درباره‌ اتفاق‌های این کارگاه گفت: علاوه بر این‌که بچه‌ها به زبان بسیار ساده[…]