معرفی کتاب * همه سیزده سالگی‌ام *

خاطرات مهدی طحانیان در قالب کتاب «همه سیزده سالگی‌ام‌» به همت انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری) منتشر شد. به گزارش ایبنا، «همه سیزده سالگی‌ام» خاطرات مهدی طحانیان، اسیر ایرانی به قلم گلستان جعفریان[…]