۵ راز نویسندگی خلّاق از نویسندگان بزرگ ۳

۳ – ویلیام فاکنر:

برای نوشتن اول باید بخوانید: همه چیز را بخوانید، بخوانید و بخوانید؛ کلاسیک، خوب و بد و ببینید چطور نوشته شده‌اند. شبیه نجّاری که درست مثل یک تازه‌کار کار می‌کند و رازهای استاد شدن را می‌آموزد. بخوانید و جذبش کنید. اگر خوب باشد که می‌فهمید. اگر هم بد بود، از پنجره بیندازیدش بیرون.

پاسخ دهید