۵ راز نویسندگی خلّاق از نویسندگان بزرگ ۲

۲ -ارنست همینگوی:

وقتی همه‌چیز خوب پیش می‌رود، دست از کار بکشید: همیشه وقتی دارید خوب می‌نویسید، قلم را زمین بگذارید و نگران نباشید تا اینکه روز بعد دوباره دست به کار شوید. اینطوری ضمیر ناخودآگاه شما همیشه فعال است. اگر آگاهانه به این ماجرا فکر کنید یا نگران باشید، خلاقیت خودتان را کشته‌اید و مغزتان پیش از آغاز کار خسته شده است.

پاسخ دهید