۵ راز نویسندگی خلّاق از نویسندگان بزرگ ۱

ناگفته پیداست تنوع سلیقه در رویکرد به نویسندگی، برخی توصیه‌ها و ایده‌ها در  بین بسیاری از نویسنده‌ها مشترک است.
«
نگویید؛ نشان بدهید
این توصیه و راهکاری است که در تمام کلاس‌های نویسندگی تکرار می‌شود. چارلز دیکنز هم سال ۱۸۶۶ در نامه‌ای به یک نویسنده‌ی دیگر، شبیه همین مضمون را گوشزد کرده بود:
«
شما دائم در روایت کردن شتاب می‌کنید با گفتن داستان به شیوه‌ای شتابناک و نفسگیر از زبان خودتان، آن هم درست وقتی مردم [شخصیت‌ها] باید وارد عمل شوند و خودشان از خودشان بگویند
شاید هر نویسنده تازه‌کار هم سرانجام راه و شیوه‌ای منحصر به فرد برای نوشتن خودش بیابد اما خواندن توصیه‌های نویسندگی از زبان چهره‌های برجسته تاریخ ادبیات می‌تواند به کوتاه‌تر شدن این مسیر کمک کند. برخی نویسنده‌ها از اشتباه‌ها می‌گویند و گروهی دیگر از راه‌های درست. اینکه چطور نمی‌شود یک پیش‌نویس را به پایان رساند یا حتی برای کتاب آماده یک ناشر پیدا کرد. آنچه پیش رو دارد، توصیه‌ها [یا شاید هم رازهایی] است از نویسندگان محبوب برای هر آنکه دوست دارد روزی نویسنده‌ای موفق شود.

۱ – لئو تولستوی :
بهترین زمان ممکن را انتخاب کنید: من همیشه صبح‌ها می‌نویسم و خوشحالم که شنیدم ژان ژاک روسو هم پس از بیدار شدن و کمی قدم زدن، می‌نشیند پشت میز و می‌نویسد. صبح‌ها مغز آدم خوب کار می‌کند و بهترین فکرها و ایده‌ها اغلب زمانی به ذهن‌تان می‌آید که صبح از خواب بیدار می‌شوید و هنوز در رختخواب هستید یا هنگام پیاده‌روی پس از آن.

پاسخ دهید