مهمان‌های ناخوانده به چاپ بیست‌ویکم رسید

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  ، کتاب مهمان‌های ناخوانده، که سال گذشته به عنوان میراث ناملموس به ثبت رسیده است، برای بیست‌و‌یکمین‌بار وارد بازار[…]